Tel. +31 (0) 10 26 133 81 | E-mail: info@ilac-law.com | Language: NL / FA / EN / PK / PL 

I.L.A.C. LAW

Advocatenkantoor | Cabinet d'avocat | Law Firm | Waqalat | Kancelaria Adwokacka

I.L.A.C. LAW - ADVOCATUUR

 
 
 

I.L.A.C. LAW is een advocatenkantoor gevestigd in het World Trade Center Rotterdam. Het WTC-gebouw ligt heel strategisch in het dynamische, internationale centrum van deze havenstad, met uitzicht op het voetgangersgebied, midden tussen een groot aantal toonaangevende Nederlandse en internationale bedrijven, variërend van banken tot chemische bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en maritieme bedrijven. In de omgeving zijn ook kleinere specialistische bedrijven in de dienstverlening, voornamelijk financieel, consultancy en logistieke diensten, wat het belang laat zien van Rotterdam als internationale diepwater zee- en rivierhaven, de poort naar Europese markten voor een brede selectie industriële en consumentenproducten.

I.L.A.C. LAW werkt voornamelijk voor ondernemingen en particulieren.
I.L.A.C. LAW ligt op slechts twee minuten lopen van de openbaar vervoersverbindingen met andere Nederlandse steden en de rest van Europa. Het WTC-gebouw heeft haar eigen metro station.
 

Werkwijze:

I.L.A.C. LAW staat midden in de samenleving. Wij denken niet in hokjes en staan open voor iedereen die een juridisch probleem heeft. Als u deskundig geadviseerd wilt worden of juridische bijstand nodig heeft in een procedure, kunt u bij ons terecht.

De werkwijze van I.L.A.C. LAW kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, juridische deskundigheid, snelheid en pragmatische aanpak.

I.LA.C. LAW heeft een breed (internationaal) blikveld, is proactief en zet graag een stap extra.

Uiteraard kunt u ook voor ad hoc juridische dienstverlening bij ons terecht. I.LA.C. LAW streeft echter altijd naar de meerwaarde van duurzame relaties.

Op deze manier werkt I.LA.C. LAW dagelijks aan professioneel juridisch advies en optimale juridische begeleiding.

Concurrerend uurtarief:

I.LA.C. LAW werkt in beginsel op basis van een uurtarief, tenzij u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Het honorarium wordt bepaald door dit uurtarief te vermenigvuldigen met de door de betreffende dienstverlener aan de zaak bestede tijd in uren.

Klanttevredenheid:

I.LA.C. LAW heeft het bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit hoog in het vaandel staan. Hierin is uw mening van belang. Uiteraard is de advocaat altijd benieuwd naar uw bevindingen en stelt hij uw eventuele opmerkingen op prijs. Graag wilt hij door u geïnformeerd worden over uw bevindingen over het niveau van zijn dienstverlening. Daarom ontvangt u aan het einde van uw zaak een afsluitbrief en een klanttevredenheidsformulier. 

 

Rechtsgebieden:

I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Strafrecht

Als u in verband met een misdrijf voor de rechtbank bent gedagvaard of van de officier van justitie een strafbeschikking heeft ontvangen.
I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Verbintenissenrecht

Als u advies wilt bij het opstellen of uitvoeren van een overeenkomst of als u onrechtmatig bent behandeld.

I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Arbeids- en Sociaal zekerheidsrecht

Als u ontslagen wordt, of indien u als werknemer of werkgever een conflict heeft over werk, ziekte, loon of als u vragen heeft over een arbeidscontract en/of als u bemiddeling wilt in uw arbeidsrelatie. Als u problemen heeft over een uitkering, zoals bijstand, WW, ZW, WIA, kinderbijslag, uitkeringen voor nabestaanden.
I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Familie- en Jeugdrecht

Als u een procedure wilt voeren over onder meer echtscheiding, ouderlijk gezag, omgangsregeling, alimentatie, adoptie, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, curatele, bewind, naamswijziging.
I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Huurrecht

Als de huur wordt opgezegd, of als er een conflict is over de hoogte van de huur, het onderhoud van uw woning, bedrijfsruimte.
I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Bestuursrecht

De overheid is in Nederland onontkoombaar aanwezig. Of u nu jong bent (kinderbijslag) of oud (AOW), rijk (belasting) of arm (bijstand), of u iets wilt (een bouwplan realiseren) of juist niet (het bouwplan van uw buren tegenhouden), telkens krijgt u met de overheid te maken. De macht van een overheidsinstelling is enorm, maar begrensd.Bovendien kan ieder overheidshandelen bij de rechter ter discussie worden gesteld. De rechter die over de overhead gaat, is in veel gevallen de bestuursrechter.
 

Special Topics:

I.L.A.C. Advocatuur en Consultancy B.V. | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Dagvaarding ontvangen? 

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Indien u het niet eens bent met de tegen u ingestelde vordering, heeft u de mogelijkheid om uw verweer aan de rechtbank kenbaar te maken. 

I.L.A.C. Advocatuur en Consultancy B.V. | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

(Verstek-) Vonnis ontvangen

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeft opgelegd. Deze overhandiging van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder heeft tot doel om u in kennis te stellen van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Daarnaast wordt u door de deurwaarder opgeroepen (er wordt ‘bevel gedaan’) deze veroordeling na te komen.

I.L.A.C. Advocatuur en Consultancy B.V. | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Verklaring omtrent het Gedrag geweigerd?

Onze advocaat en consultants staan u terzijde wanneer de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie onverhoopt heeft besloten om uw aanvraag om afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) af te wijzen.

I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Uitkering ingetrokken

Als een uitkeringsinstantie onverhoopt heeft besloten om uw uitkering te beëindigen.

I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Uitkering geweigerd

Als een uitkeringsinstantie onverhoopt heeft besloten om uw aanvraag voor een uitkering of sociale voorziening af te wijzen, terwijl u een gegronde reden heeft om toch voor deze uitkering in aanmerking te komen.
I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Uitkering opgeschort

Als uw uitkering of sociale voorziening wordt opgeschort.

I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Last van een BKR-Registratie?

Als u negatief geregistreerd staat in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting BKR.

I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Last van een EVA-Codering?

Als u wegens fraude geregistreerd staat in de Externe Verwijzingsapplicatie (EVA) van de Stichting BKR.
I.L.A.C. Advocatuur en Consultancy B.V. | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Last van een SFH-Codering?

Als u wegens fraude geregistreerd staat in de applicatie van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) van de Stichting BKR.

Interne Onderzoeken en Audits:

I.L.A.C. LAW ondersteunt u met excellente Interne Onderzoeken en Audits op het gebied van Corporate Compliance, Internal Investigations en Reputation Management. De advocaat en de consultants van ons kantoor hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd met het verrichten van interne onderzoeken en het doen van audits. I.L.A.C. werkt bij het uitvoeren van een intern onderzoek samen met forensisch-accountants en andere externe experts, alsmede -indien gewenst- met deskundigen in dienst van de cliënt. I.L.A.C. is met name gespecialiseerd in het geven van leiding en sturing aan forensic-audits, gericht op praktische resultaten, die zonder vertaalslag in de praktijk kunnen worden gebruikt. Bij dit alles geldt vanzelfsprekend dat de vertrouwelijkheid van het interne onderzoek is gewaarborgd doordat onderzoeken van I.L.A.C. plaatsvinden op basis van het wettelijk gegarandeerd verschoningsrecht.
I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Corporate Compliance

Werken aan de integriteit van een organisatie is een strategie om de reputatie te behouden en om intern op een positieve manier gewenst gedrag te bevorderen. Het plegen van fraude, overtreden van wet- en regelgeving en niet-integer handelen komt, mede als gevolg van de toegenomen transparantie van de samenleving, steeds vaker aan de oppervlakte. Hierbij gaat het enerzijds om de vraag of de gedraging in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en anderzijds om de intentie van die gedraging.
I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Internal Investigations

Met forensisch onderzoek worden gegevens verzameld, gecontroleerd, verijdeld, bewerkt en geanalyseerd. Het doel hiervan is te komen tot de vaststelling van de ware toedracht van gebeurtenissen en de vaststelling van de omvang en aard van beweerde of betwiste handelingen en eventuele schade. 

I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam

Reputation Management

Onze advocaat en consultants richten zich op reputatiemanagement in de meest brede context. Reputatiemanagement is een krachtige tool voor het regisseren van iemands imago op internet. Het is een strategie waarmee iemand op een heel praktische manier aan positieve online reputatie werkt en negatieve associaties zoveel mogelijk probeert te vermijden. 
 

Het I.L.A.C.-Team:


"Wij nemen uw problemen uit handen"

Mr. B.A.S. (Bas) van Leeuwen, LL.M.

Advocaat / CEO

H.A. (Humaira) Hussain

Legal Consultant Advocatuur
TEL: + 31 (0) 10 26 133 81

News & Insights:

 

Foto-Impressie:

 

Werken bij I.LA.C. LAWOpzoek naar een stageplaats of een nieuwe uitdaging?

Interesse in werken bij I.L.A.C. LAW? Opzoek naar een stageplaats of een nieuwe uitdaging? Kijk op www.werkenbijilac.nl voor meer informatie.

I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam
I.L.A.C. Advocatuur en Consultancy B.V. | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam
 
 
 
I.L.A.C. Law | Mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat te Rotterdam